Skip to content
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Tarihçe
Tarihçe Yazdır E-posta

1.Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 02.04.2001 tarihinde kurulmuştur.

2.
Derneğin Tüzüğü ve Derneğin Kuruluş ilanı mahalli "OLAY" Gazetesinde 03.05.2001 tarihinde yayımlanarak Emniyet Teşkilatı ve kamuoyuna duyurulmuştur.

3.
Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin halen İstanbul, İzmir ve Bursa illerinde faaliyet gösteren şubeleri bulunmaktadır.

4.
İstanbul Şubesinin kuruluşu için 13.01.2005 tarih ve 49 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla Emekli Emniyet Müdürü Orhan KAYMAZ'a yetki verilmiş, şube kuruluşu gerçekleştirilmiş ancak faaliyetlerini yürütemediği için 02.02.2008 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu FESİH KARARI verilmiştir.

5.
İstanbul Şubesi kuruluşu için 10.04.2008 gün ve 12 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla Emekli Emniyet Müdürleri Yüksel TUNCEL, Yalçın ÇAKICI ve Bahtiyar KERESTECİ 'ye yeniden yetki verilmiş, ve şube kuruluşu faaliyete geçirilerek ilk Genel Kurul toplantısı 09.06.2008 tarihinde yapılarak şube kuruluşu gerçekleştirilmiş olup halen faaliyetlerini sürdürmektedir.

6.
Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İZMİR şubesinin kuruluşu için Yönetim Kurulunca 20.03.2003 tarih ve 28 sayılı kararla Emekli Emniyet Müdürü Yıldırım ÖZER'e yetki verilmiş, Yıldırım ÖZER'in çekilmesiyle 28.04.2003 tarih ve 31 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla yetki Emekli Emniyet Müdürü Tamer KIRKLAR'a devredilmiştir.Kuruluşunu gerçekleştiren İzmir Şubesi ilk Olağan Genel Kurul Toplantısını 28.04.2004 tarihinde yapmış olup halen faaaliyetlerini sürdürmektedir.

7
.Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği BAKANLAR KURULU'nun 14.04.2003 tarih ve 2003/5479 sayılı kararıyla TÜRKİYE kelimesini kullanma hakkını elde ederek dernek "TÜRKİYE EMEKLİ EMNİYET MÜDÜRLERİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ" adını almıştır.

8.
Dernek 2002 yılının Ocak ayında ÇAĞIN POLİSİ Dergisini aylık olarak çıkarmaya başlamıştır.Derginin sahipliğini Dernek adına Genel Başkan Haydar Tek(1.01.2002-1.03.2002), Şükrü Nail Atalay(1.03.2002-1.11.2005),Hasan Yücesan (1.11.2005- ),Derginin Genel Yayın Yönetmenliğini Dernek Genel Sekreteri Özgüner Polat (1.01.2002-1.05.2009) ve Dr.Ahmet Nihat Dündar (1.05.2009- ), Yazı İşleri Müdürlüğünü ise Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Işık (1.05.2009- )yürütmüşlerdir.

9.
Derneğin aylık yayın organı olan ÇAĞIN POLİSİ Dergisi halen yayım hayatını sürdürmekte, 2004 yılından buyana İnternetten(www.caginpolisi.com.tr ) de yayınlanmaktadır.

10.
Derneğimiz 2004-2009 yılları arasında Özgüner Polat, 2009 yılı sonrasında Dr. Ahmet Nihat Dündar tarafından ANKARA VALİLİĞİ İl İnsan Hakları Kurulunda Kurul üyesi olarak temsil edilmekte ve halen bu temsil görevi sürdürülmektedir.
11. Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği için oluşturulan Web Sitesi (www.temudder.org.tr) 19.05.2009 tarihinden buyana hizmettedir.

12.
2002-2005 yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğünce kendisine tahsis edilen yerde, 2005-2009 yılları arasında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:59/7 adresinde KİRACI OLARAK hizmet veren TEMUD-DER ve ÇAĞIN POLİSİ DERGİSİ 26.02.2010 tarihinde Genel Başkan Hasan Yücesan, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Sapmaz, Genel Sekreter Dr.Ahmet Nihat Dündar,Genel Sekreter Yardımcısı Muzaffer Işık, Genel Sayman Mete Kaleli,Üyeler Ulvi Kökten ve Dr.Hasan Yağar'ın bulundukları YÖNETİM KURULU KARARIYLA GMK Bulvarı No:99/7 adresinde bulunan konutu satın almak suretiyle ilk kez kendisine ait bir HİZMET BİNASINA Kavuşmuş, dernek ve Çağın Polisi Dergisi'nin yeni adresi Yönetim Kurulunun 11.02.2010 tarihli kararıyla GMK Bulvarı No:99/7 Maltepe ANKARA olarak değiştirilmiş ve 18.03.2010 tarihinde yeni yerine taşınarak bu adreste hizmet vermeye başlamış,adres değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 17.03.2010 tarihli ve 7523 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

13.
10 Nisan 2010 tarihli müracaatlarıyla, Derneğimizin Bursa İli Şubesini kurarak faaliyete geçirilmesi için kendilerine yetki verilmesi talebinde bulunan Emekli Emniyet Müdürleri İbrahim İTEM, Enver YILMAZ, Metin AYTÜRK, Arif ŞİRİN, Hikmet ÇELEBİ ve Halit ÖZBEK'e yürürlükte olan "Dernekler Yönetmeliği"nin şube kuruluşuyla ilgili 7.nci maddesi gereğini yapmak üzere, Tüzüğümüzün 2.maddesinin (B) bendinin 14.fıkrası ve 12.maddesi gereğince Yönetim Kurulumuzun 15/04/2010 tarihli 52 sayılı kararıyla yetki verilmiş ve şube kuruluşu faaliyete geçirilerek ilk Genel Kurul toplantısı 23/10/2010 tarihinde yapılarak şube kuruluşu gerçekleştirilmiş olup halen faaliyetlerini sürdürmektedir.

14.
Bugüne kadar kendi imkanları ve PTT aracılığıyla gerçekleştirilen Çağın Polisi Dergisinin bir kurye firması aracılığıyla abonelerine dağıtımına ilk kez 1Mayıs 2010 tarihinde, Yönetim Kurulumuzun 21.04.2010 tarih ve 55 nolu kararı gereğince Aneks Kargo -Kurye Dağıtım Taşıma Ltd.Şti.ile yapılan sözleşme sonucu başlanmıştır.

15.
02 Haziran 2010 tarihli müracaatlarıyla Derneğimizin Antalya ili Şubesinin kurularak faaliyete geçirilmesi için kendilerine yetki verilmesi talebinde bulunan Emekli Emniyet Müdürleri Ali Natık CANCA,Ö.Ertuğrul YOLDAŞ ve Hasan KOCADAĞ'a Yönetim Kurulunun 03.06.2010 tarihli Kararıyla yetki verilmiş olup, Tüzüğmüzün 12.maddesi gereğince 6 ay içinde şube kurulamadığı için yetki düşürülmüştür.19 Ocak 2011 tarihli müracaatlarıyla Derneğimizin Antalya ili Kepez Şubesinin kurularak faaliyete geçirilmesi için kendilerine yetki verilmesi talebinde bulunan Emekli Emniyet Müdürleri Ali Natık CANCA, A.Nadir YÜCESAN ve Ertuğrul YOLDAŞ'a yürürlükte olan"Dernekler Yönetmeliği"nin şube kuruluşuyla ilgili 7.nci maddesi gereğini yapmak üzere, Tüzüğümüzün 2.maddesinin (B) bendinin 14.fıkrası ve 12.maddesi gereğince Yönetim Kurulunun 20.01.2011 tarihli Kararıyla yeniden yetki verilmiştir.

16. 07.02.2011 tarihli müracaatıyla Derneğimizin Eskişehir İlinde temsilcilik açması ve kendisinin Dernek Temsilcisi olarak görevlendirilmesi talebinde bulunan, halen Eskişehir İlinde ikamet eden üyemiz Emekli Emniyet Müdürü Dr. Nedim UÇAR'ın yürürlükte olan tüzüğümüzün 2-B-14.ncü madde hükmü gereğince TEMÜDDER Eskişehir İli temsilcisi olarak görevlendirilmesi ve tüzüğün madde 15-9 hükmü gereğince bu kararın Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi 10.02.2011 tarih ve 72 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla kabul edilmiştir.

17. 21.01.2011 tarihli müracaatıyla Derneğimizin Düzce İlinde temsilcilik açması ve kendisinin Dernek Temsilcisi olarak görevlendirilmesi talebinde bulunan, halen Düzce İlinde ikamet eden üyemiz Emekli Emniyet Müdürü Ferit VAROL'un yürürlükte olan tüzüğümüzün madde 2-B-14.ncü hükmü gereğince TEMÜDDER Düzce İli temsilcisi olarak görevlendirilmesi ve tüzüğün madde 15-9 hükmü gereğince bu kararın Mülki İdare Amirliğine bildirilmesi 25.01.2011 tarih ve 71 sayılı Yönetim Kurulu
Kararıyla kabul edilmiştir.

Bursa Şube Tarihçesi

Zaman zaman bir araya gelmekte olan emekli ve çalışan emniyet müdürlerimizden,Arif Şirin,Metin Aytürk,Hikmet Çelebi ve Halit Özbek’in de emekli olmasından sonra,daha önce gündemde olan,Derneğimizin Bursa Şubesinin kuruluş ve faaliyete geçirilmesi için, İbrahim İtem ve Enver Yılmaz’ın da katılımıyla, Genel Merkeze ilk başvuru , teşkilatımızın kuruluş yıldönümü de olan 10 Nisan 2010 tarihinde yapılmıştır.

Dernek Genel merkezinin 15.04.2010 tarih ve 52 sayılı kararıyla,Bursa Şubesinin Kuruluşunu gerçekleştirmek üzere,İbrahim İtem,Arif Şirin ve Metin Aytürk’e yetki verilmiştir.

Tüm belgelerin ve resmi defterlerin tamamlanmasından sonra 05.05.2010 tarihinde Bursa Valiliği Dernekler Müdürlüğüne başvuru yapılarak belgeler teslim edilmiş ve Şubemiz resmen kurulmuş duruma gelmiştir.

Türkiye Emekli Emniyet Müdürleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Bursa Şubesinin Kütük numarası-16.037.052 olarak kayda geçmiştir.

Vilayetin 25 mayıs 2010 tarih ve 9243 sayılı yazısı ile,kuruluş işlemlerinin tamamlandığı,ilk 6 ay içinde,ilk genel kurulun yapılması gerektiği tarafımıza bildirilmiştir.

Bursa ve çevre illerde ikamet eden emekli emniyet müdürlerimizden yaklaşık 83 adres belirlenmiş,mektupla iletişim kurularak,05.11.2010 tarihi itibariyle 37 üye kaydı yapılmıştır.Halen üye sayımız 47 0lup,üyelerimizden Aytaç Aktan 2010 yılında,Çapan Tekin 2011 yılında vefat etmiştir.Bir Onursal üyemiz bulunmaktadır.

Dernek Şubemizin kuruluş aşamasında,Geçici yönetim kurulu üyesi Metin Aytürk,Bursa Kent Konseyi,Belediye ve Valiliğin ortaklaşa düzenlediği,’’Sivil Toplum Kuruluşlarının Sosyal Yaşama Katkısının Artırılması ve Kredi Projeleri Hazırlanması’’ kursuna katılarak 2 aylık eğitim almıştır.

13.10.2010 tarihinde 20 üyenin katılımıyla ilk kez üyelerimiz bir araya gelmiş,tanışma ve bilgi alışverişinde bulunmuştur.

Şubemizin ilk Genel Kurul Toplantısı,23.10.2010 tarihinde,üyelerimizden Enver Yılmaz’ın dernek çalışmalarına ücretsiz tahsis ettiği bürosunda, 27 üyenin katılımıyla yapılmıştır.Seçim sonuçlarına göre,Dernek Şubesinin 2 yıllık yönetimine, İbrahim İtem,(Başkan),Arif Şirin(yrd),Hikmet Çelebi(yrd),Metin Aytürk(Gnl.Skrtr),Halit Özbek(Sayman) olarak,Ertuğrul Kara,Enver Yılmaz,Cengiz Özkaya,Kazım Gürbüz ve İsmet Ayhan Yedek Üyeliklere seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu üyeliklerine ise,Fahri Soysal,Birol Özcan ve Mevlüt Aslan ,yedek üyeliklere ise Süleyman Genlik,Emin Başaran,İsmail Hakkı Çalık seçilmişlerdir.Üyemiz Enver Yılmaz Genel Merkez Temsilciliğine seçilmiştir.
Bir sonraki genel kurul Tarihi olarak 20 ekim cumartesi 2012 tarihi tespit edilmiştir.

Eşli üyeler toplantısının 18 Mart 2011 Cuma akşamı saat 19 da Bursa Acemler Polisevinde yapılması planlanmıştır.

 

Çağın Polisi Dergisi

Duyurular

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun  Başkomutan ve büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Türk Milletinin büyük zorluklarla ve imkânsızlıklar içinde ve şehitlerimizin aziz kanları ile yoktan var ettiği Türkiye Cumhuriyetinin 94.yılı kutlu olsun. Saygılarımızla

Temüdder Bursa Şube Başkanlığı

Yönetim KuruluÜyelerimize Önemli Duyuru
Sayın Üyelerimiz,

Önceden açılan dava üzerine 30 yılı aşan emekli ikramiyesi farkı
tarafınızdan alınmıştı. 
Şimdi ise yeni bir dava açma gereği hasıl olmuştur.
Şöyle ki; avukatımızın verdiği bilgi gereği, daha önce alınan
bedelin eksik hesaplandığı saptanmıştır. Özet olarak; ilişikte
görüleceği gibi, emekli ikramiyesine hak kazandığınız tarih
ile ödemenin yapıldığı tarih arasındaki merkez bankası
verilerine göre hesap edilecek enflasyon karşısındaki
değer kaybının tazmini gerekmektedir. 
Dava için başvurmak isteyen üyelerimizin
bizzat avukatımız ile irtibata geçmesi gerekmektedir.
Saygılarımızla,

Bursa Temüdder Yönetim Kurulu Başkanlığı
Avukat İsmail Metin
Avukat: Şengül Uyar

Tel: 0532 284 7478
Tel: 0505 388 9417

 

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı  Ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olan 30 Ağustos Bayramımız, tüm üyelerimiz ve halkımıza kutlu olsun.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatanın bağımsızlığı uğrunda canlarını veren şehitlerimiz ve gazilerimizi,

 Şükranla ve minnetle anıyoruz.

 Bununla beraber, önümüzdeki Kurban Bayramımızın tüm üyelerimiz için birlik ve dayanışma ruhu içinde geçmesini temenni ediyor;

Saygılar sunuyoruz.

Temüdder
Bursa Şube Başkanlığı
Yönetim Kurulu

 


30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı  Ülkemizin bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığının sembolü olan 30 Ağustos Bayramımız, tüm üyelerimiz ve halkımıza kutlu olsun.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatanın bağımsızlığı uğrunda canlarını veren şehitlerimiz ve gazilerimizi,

 Şükranla ve minnetle anıyoruz.

 Bununla beraber, önümüzdeki Kurban Bayramımızın tüm üyelerimiz için birlik ve dayanışma ruhu içinde geçmesini temenni ediyor;

Saygılar sunuyoruz.

Temüdder
Bursa Şube Başkanlığı
Yönetim Kurulu

 


Belediye ile Lokal Protokolümüz Hakkında Toplantı  Bugün, Dernegimize tahsis edilen yeni hizmet binamiz hakkinda protokol yapmak gayesiyle, Nilufer  Belediye Baskanimiz Sayin Mustafa Bozbeyi ziyaret ettik. Kendisinden aldigimiz önemli destek heyetinizi mutlu etmistir.  Gelismeleri intetnet web sitemizden takip etmenizi oneriyoruz. Surprizleri bekleyiniz. 23.01.2017

10.12.2016 günkü terör salıdırısını telin mesajı Sn.Üyemiz, bildiginiz gibi dün gece Beşiktaş'ta (10.12.2016) hainlerce gerceklestirilen kalleş teror saldirisinda, 30 meslektasimiz, 8 sivil vatandasimiz ŞEHİT olmuş, 155 vatandasımız yaralanmıştır.

Acımız çok büyüktür. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına ve tüm meslektaşlarımıza baş sağlığı, yaralılarımıza ACİL şifalar diliyoruz. BU MENFUR SALDIRILARIN son bulması ortak dilegimizdir.
MÜBAREK MEVLİT KANDİLİ vesilesiyle, dualarımızın kabulünü diliyor, KANDİLİNİZİ KUTLUYORUZ.

11.12.2016
BURSA TEMÜDDER YÖNETİM KURULU


Dernekler Yerleşkesinin 4. yıl dönümü kutlamaları Dernekler Yerleşkesinin 4. yıl dönümünde davetli olarak katıldığımız gecede, Nilüfer Belediye Başkanımızın gösterdiği yakınlık ve bizimle birlikte fotoğraf çektirmesi bizi mutlu etti. Ayrıca lokalimiz hakkında verdiği olumlu bilgi bizi çok sevindirdi.

Bozbey'e şükranlar.Yeni Dernek Lokalimiz Değerli Emekli Emniyet Müdürü Arkadaşlarımız,

Mevcut lokalimizin yakında yıkılacak olması nedeniyle baş gösteren yeni lokal ihtiyacımız, İl Emniyet Müdürümüzle yaptığımız görüşmeler sonucu, değerli Emniyet Müdürümüzün ve Nilüfer Belediye Başkanımızın katkılarıyla güzel bir çözüme ulaşmıştır.

Yeni yerimiz seçkin bir yer olan Toplum Destekli Polislik Binası olup ihtiyaçlarımızı en iyi şekilde karşılayacak konumdadır. Yeni Lokalimizin hepimize hayırlı olmasını diliyor, en kısa zamanda orada bir araya gelmeyi arzu ediyoruz.

Sayın İl Emniyet Müdürümüze ve Sayın Nilüfer Belediye Başkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Uğraşlarımızın olumlu sonuçlanması Yönetim Kurulu olarak bizleri mutlu etmiştir.

Sevgi ve saygılar

Temudder Bursa Yönetim Kurulu

21.11.2016Bayrak ve Demokrasi Nöbetindeyiz  

ÖNEMLİ DUYURU  15 TEMMUZ 2016 TARİHİNDE TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNE YÖNELİK MENFUR SALDIRIDA, LAİK VE DEMOKRATİK TÜRKİYE CUMHURİYETİNİ KORUMA VE KOLLAMA GÖREVİNİ İFA EDERKEN ŞEHİT OLAN EMNİYET TEŞKİLATININ KAHRAMAN MENSUPLARINA VE YAŞAMINI KAYBEDEN MASUM VATANDAŞLARIMIZA ALLAH’TAN RAHMET, KEDERLİ AİLELERİNE VE TÜM VATANDAŞLARIMIZA BAŞSAĞLIĞI, BU MENFUR SALDIRIDA YARALANAN KAHRAMAN GAZİLERİMİZE ACİL ŞİFALAR DİLERİZ.

TEMÜDDER BURSA ŞUBESİ ADINA

YÖNETİM KURULU

 MUDANYA YEMEĞİMİZ 27 Nisan 2016 günü Mudanya Erol Balık'ta eşli dayanışma yemeği düzenledik.BANKA HESAP BİLGİLERİ DEĞİŞİKLİĞİ Sn. Üyemiz;
Derneğimizin Finansbank ULUDAĞ Şubesindeki hesabımız, FİNANSBANK NİLUFER şubesine nakledilmistir.
Bankaya aidat yatırmada sıkıntı çeken üyelerimiz için HESAP ADI KISALTILARAK GÜNCELLENMISTIR.  
Aidat havalesini Normal veya EFT yoluyla yapmak isteyen üyelerimiz, aşağıdaki BANKA HESAP BİLGİLERİNİ
AYNEN YAZMALARI GEREKMEKTEDİR. 
 
T.E.EMN.MDR.S.Y.V.D.D.BURSA ŞB. 
IBAN NO:TR05 0011 1000 0000 0060 6891 47  
HESAP NO: 60689147  
SUBE KODU: 163 
 
TÜM ÜYELERİMİZE  DUYURULUR. 20.06.2016
 
TEMUDDER  BURSA ŞUBE BAŞKANLIĞI
Yeni Web Sitemiz Yayında

Siz değerli üyelerimize daha iyi hizmet verebilmek amacıyla yeni web sitemiz yayına açılmıştır.Bize Ulaşın

Üye Girişi

Üye Girişi